Vår telefon: 007 921 352 20 33
Vår e-post: office@spbupfit.ru
Följ oss gärna på: VkontakteFacebookFacebook

Official site DNV   Official site RS

25.09.18

Ännu ett parti paneler levererat till företaget VIMAR OFFSHORE

07.02.18

Studenter av Makarovshögskola fick höra om moderna Scania dieselgeneratorer,Common Rail systemet och arbetsförmedlingsperspektiver

25.01.18

SPB Marin AB har ingått ett avtal om motorleveranser för det 13:e och det 14:e fartygen i projektet

Scania motorer kommer att installeras på nya fartyg i A40-2B-YAR-projektet

     SPB Marin AB har ingått ett avtal med Yaroslavskij Varv AB (publ) om utrustningleveranser för båter, avsedda för att sätta upp bommar, i A40-2B-YAR-projektet.

     Projektets första fartyg byggdes år 2010 på Nobelbrödernas varv. Bland de möjliga lösningarna för framdrivningssystem betraktades CAT, Volvo, Baudouin och MAN, men kunden har valt en lösning från SPB Marine, dvs. Scania-motorn med Twin Disc MGX-reduktionsväxlen. Sedan dess har SPB Marine AB levererat och satt i drift utrustningen för alla fartygen i projektet.

     Som ett led i det nytecknade avtalet genomförs leveransen för de 13:e och 14:e fartygen i A40-2B-YAR-projektet, som i motsats till de tidigare fartygen byggs under övervakningen av Rysslands flodregister.

     Fartygen är avsedda för räddningstjänster och följande insatser:

‒ transport av medel för att ta bort oljeutsläpp i kustområdena
‒ lokalisering av fördelningen av spillda oljeprodukter genom att sätta upp bommar
‒ likvidation av oljeutsläpp genom att samla dem i flytande tankar;
‒ sökande och lyftande av flytande föremål och människor från vattnet.