Vår telefon: 007 812 335 68 20
Vår e-post: office@spbmarine.com
Följ oss gärna på: VkontaktetwitterFacebook

distributor website

Official site DNV   Official site RS

27.12.16

SPB Marin AB har ingått ett avtal om Scanias DI 16 070M motorleveranser för fartyg enligt projektet 23040.

16.06.15

Utrustningen ska installeras på A40-2B projektet fartyg

30.01.15

SPB Marine har vunnit budgivningen för leverans av motorer till höghastighets motorbåtar.

Scania motorer av den nya generationen E-2011 kommer att installeras på sök- och räddningsfartyg.

projekt 23040

Motorer kommer att installeras på fartyg avsett för komplexa sök- och räddningsinsatser, främst för att utföra dykarbeten upp till 60 meters djup vid upp till våghöjd 3, sökarbeten, undersökning och draggning.
Fartyget byggs av Zavod Nizjegorodskij Teplokhod AB (publ). I enlighet med detta projekt har redan
18 fartyg med Scanias tidigare motorgeneration P96 byggts. Den nuvarande leveransen genomförs för de 19:e och 20:e fartygen i projektet.
Den nya generationen av marinmotorer – Е2011 har kompletterats med en rad förbättringar, bl.a. längre serviceintervall från 400 till 500 timmar. Mer information om Scanias nya motorgeneration hittar man på länken nedan.