Vår telefon: 007 812 335 68 20
Vår e-post: office@spbmarine.com
Följ oss gärna på: VkontaktetwitterFacebook

distributor website

Official site DNV   Official site RS

27.12.16

SPB Marin AB har ingått ett avtal om Scanias DI 16 070M motorleveranser för fartyg enligt projektet 23040.

16.06.15

Utrustningen ska installeras på A40-2B projektet fartyg

30.01.15

SPB Marine har vunnit budgivningen för leverans av motorer till höghastighets motorbåtar.

Företagets historia

Vårt uppdrag

Att genom import och kundanpassning utveckla våra regionala marknader för världens ledande teknologier.

Företagets historia

SPB Marin AB etablerades i September 2007 av en grupp ingenjörer som examinerats vid marintekniska fakultetet GMA, den statliga marinakademin, uppkallad efter admiral S. O. Makarov. I november 2007 undertecknade företaget en överenskommelse om ett partnerskapsavtal med Scania, och i februari 2008 undertecknades ett avtal om en leverans av den första fartygsmotorn.

Under fem års samarbete med Scania levererade företaget SPB Marin AB beställningar på nästan 50 fartygsmotorer från Scania, och i april 2013 undertecknades ett avtal om en leverans av 32 motorer till örlogsflottan som hittills blev ett rekord i Scanias historia i Ryssland.

Förutom dess samarbete med Scania, har SPB Marin AB ingått överenskommelser om partnerskap med företagen Bukh (2008) och Twin Disc (2010).