Vår telefon: 007 812 335 68 20
Vår e-post: office@spbmarine.com
Följ oss gärna på: VkontaktetwitterFacebook

distributor website

Official site DNV   Official site RS

27.12.16

SPB Marin AB har ingått ett avtal om Scanias DI 16 070M motorleveranser för fartyg enligt projektet 23040.

16.06.15

Utrustningen ska installeras på A40-2B projektet fartyg

30.01.15

SPB Marine har vunnit budgivningen för leverans av motorer till höghastighets motorbåtar.

Scania i Ryssland: Nytt rekord

Ett avtal om leverans av fartygsmotorer har undertecknats mellan SBP Marin AB och ZNT Yard som gäller följande tid 2013–14. Det är det största avtalet i Scanias fullkomliga historia i Ryssland.

Enligt villkoren i avtalet skall SPB Marin AB leverera 32 diesel växelenhet baserade på Scanias DI 16M motorer och Twin Discs MGX 5135SC reduktionsväxlar.  

I projektet 23040 byggs det motorbåtar för att trygga omfattande räddningsaktioner åt Ryska federationens försvarsdepartement. Dessa nya fartyg kommer att komplettera flottan på Svarta havet, Kaspiska havet och Östersjön.