Vår telefon: 007 812 335 68 20
Vår e-post: office@spbmarine.com
Följ oss gärna på: VkontaktetwitterFacebook

distributor website

Official site DNV   Official site RS

27.12.16

SPB Marin AB har ingått ett avtal om Scanias DI 16 070M motorleveranser för fartyg enligt projektet 23040.

16.06.15

Utrustningen ska installeras på A40-2B projektet fartyg

30.01.15

SPB Marine har vunnit budgivningen för leverans av motorer till höghastighets motorbåtar.

Ett undervisningsseminarium för bolagen ZNT och ZNT-engineering

Förra veckan organiserade SPB Marine AB ett undervisningsseminarium för anställda på dess kundbolag ZNT-engineering och Zavod Nizjegorodskij Teplochod (hädanefter kallat ZNT). I seminariet deltog ingenjörer och mekaniker. Under seminariets gång bekantade åhörarna sig med grunderna för användning, underhåll och felsökning av Scania fartygsmotorer samt Twin Disc reduktionsväxlar och styrsystem.

Seminariet omfattade både teoretisk del i ett auditorium och praktiskt arbete direkt med en av fartygsmotorerna för projektet 23040.

Det är anmärkningsvärt att SPB Marine AB har samarbetat med ZNT AB sedan år 2008. På denna tid har de undertecknat avtal om leverans av över 50 eselreduceringsaggregat på basis av Scania motorer och Twin Disc reduktionsväxlar.

På bilden: Anställda på ZNT-engineering AB och ZNT AB

På bilden: Anpassningsingenjör på SPB Marine AB

På bilden: Seminariets deltagare på ett av fartygen för projektet 23040